Menu
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 16:29

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมอำเภอหัวตะพาน

Read 8 times