Menu
วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563 14:20

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการกีฬา

วันนี้ (28 ธันวาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายอำนาจ ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการกีฬา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านกีฬา และสร้างความสำนึกในคุณค่าของการกีฬาตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า “กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง” และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชกรณียกิจด้านกีฬา ในการสืบสานรักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อสานต่อให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชน และประเทศชาติ มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการฯ วันกีฬาแห่งชาติ การโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 การจัดการแข่งกีฬาฟุตบอลอาวุโส และการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ พร้อมกันนี้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเดินสามัคคีทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563


*****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 13 times