Menu
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 13:18

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่วัดปัจฉิมวัน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ จำนวนมาก
ด้วยการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยในส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานเจ้าคณะอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอ ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งครั้งต่อไปจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดโนนโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยพร้อมเพรียงกัน


*****************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 3 times