Menu
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 13:07

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 180 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลตำรวจตรีธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
จังหวัดอำนาจเจริญได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5 คน และสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 24 เขตเลือกตั้ง รวม 105 คนรวมทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้งจนถึงเวลา 18:00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 18:00 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงผู้สนับสนุนผู้สมัครเพื่อไม่ให้มีการกระทำการหาเสียงที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งและให้รับทราบวิธีการหาเสียงข้อห้ามในการ หาเสียงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 6 times