Menu
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 11:32

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12พฤศจิกายน 2563) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองออำนาจเจริญ ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การใช้ประโยชน์ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าและสามารถบริหารจัดการ สำหรับการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ จึงได้ให้คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือการใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ทาง สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ของศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อาทิ อัตราค่าบริการใช้สถานที่ ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ซึ่งเปิดให้ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ 045-523002 ในวันและเวลาราชการ

************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 7 times