Menu
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 09:00

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของกลุ่มทอผ้า และรับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้า นุชบา OTOP อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563 ) เวลา 16.30 น. ที่กลุ่มทอผ้านุชบา บ้านนาแต้ ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของกลุ่มทอผ้า และรับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้า นุชบา OTOP บ้านนาแต้ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ และสมาชิกกลุ่มทอผ้า ให้การต้อนรับ
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของกลุ่มทอผ้า และรับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้า นุชบา OTOP บ้านนาแต้ โดยมี นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า OTOP นุสบา ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มีกลุ่มทอผ้ากว่า 100 ชุมชน จาก 7 อำเภอ โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มจะทอผ้าขาวม้า ส่งให้กับ แบรนด์ นุสบา ทำการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋าจากผ้าขาวม้า ชุดเสื้อผ้า กระโปรง มาลัยกร ผ้าพันคอจากผ้าขาวม้า เป็นต้น สร้างรายได้ให้กลุ่มทอผ้าแต่ละชุมชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เยี่ยมชม ร้านค้า แบรนด์ นุชบา โดยมีสินค้าแปรรูปจากผ้าขาวม้าจำนวนมากมาย เช่น กระเป๋าแฟชั่นสตรี กระเป๋าสะพาย กระเป๋าลดโลกร้อน กระโปรง เสื้อผ้า ผ้าขาวม้ามาลัยกร เป็นต้น ปัจจุบันดำเนินการผลิต หน้ากากผ้าจากผ้าขาวม้า ในยุคโควิด-19 เพื่อใช้สวมใส่แทนหน้ากากอนามัย สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ทอผ้าขาวม้า นับเป็นการต่อยอด ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของจังหวัดอำนาจเจริญ

*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 8 times