Menu
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 08:57

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาน้ำประปา จากประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และมอบนโยบายแก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563 ) เวลา 14.30 น. ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาน้ำประปาจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และมอบนโยบายแก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การประชาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประชาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน ในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เรื่องน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งยังพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ในเรื่องของการขยายเขตการประปาให้ทั่วถึง จากนั้น ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ โดยมี นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำเสนอข้อมูล และการดำเนินงาน ของการประปาภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง สถานีผลิต-จ่ายน้ำ ประปา บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เยี่ยมชมการผลิตน้ำประปา ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ดูแลด้านการให้บริการน้ำประปา จึงต้องดำเนินการผลิตน้ำประปาให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ที่สำคัญต้องคำนึงถึงคือการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และความต้องการใช้น้ำของประชาชนให้มีความสมดุลกัน รวมทั้งยังต้อง บริหารจัดการน้ำต้นทุนสำรองไว้ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองในอนาคตต่อไป และยังเตรียมการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 

****************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 1 times