Menu
วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 16:22

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 10.49 น. ที่แหล่งน้ำบักฮุก หมู่ที่ 7 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นยางนา ต้นตะเคียนหิน ปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์สัตวน้ำในครั้งนี้
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อพลิกฟื้นคืนสภาพผืนป่าธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ขยายเขตพื้นที่สีเขียวให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดปัญหามลภาวะและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป

***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 19 times