Menu
วันพุธ, 30 กันยายน 2563 09:56

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี

 วันนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี
สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและเพื่อปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติ” ในวันที่ 28 กันยายน 2563 และแสดงพลังถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ซึ่งวันนี้ได้มีส่วนราชการทุกภาคส่วน มาร่วมร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน


******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 20 times