Menu
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 09:44

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบทุนจัดหารถฉุกเฉินมอบให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันนี้ (12 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น. ที่สนามกอล์ฟมิ่งเมือง ภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนจัดหารถฉุกเฉินมอบให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เห็นความขาดแคลนของโรงพยาบาลในด้านรถฉุกเฉินสำหรับให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดตั้งโครงการหาทุนสำหรับจัดหารถฉุกเฉินให้กับทางโรงพยาบาล รายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนในโครงการจัดหารถฉุกเฉินมอบให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป

**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 10 times