Menu
วันพุธ, 02 กันยายน 2563 15:33

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ทั้ง 3 เหล่าทัพ ผลัดที่ 1

วันนี้ (1 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ทั้ง 3 เหล่าทัพ ผลัดที่ 1 โดยในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีการขึ้นทะเบียนทหารเกณฑ์ทั้ง 7 อำเภอ และส่งเข้ารับราชการในกองประจำการ แยกเป็นทหารบก จำนวน 119 นาย ทหารเรือ จำนวน 31 นาย และทหารอากาศ จำนวน 10 นาย รวมทั้งสิ้น 160 นาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น โดยมี พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว มาร่วมส่งและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพร ขอให้ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ทุกนาย ได้มีความตั้งใจในการรับการฝึกจากผู้ฝึกและครูฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา มั่นใจได้ว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว และการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างมาก ซึ่งประเทศชาติจะดำรงอยู่ไม่ได้หากขาดซึ่งสถาบันทหาร ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และผู้ปกครองจงภูมิใจที่มีโอกาสดังกล่าว และขอให้ทหารใหม่พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากครูฝึก ซึ่งปัจจุบันทางกองทัพ ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฝึกวิชาชีพ ให้ฝึกวิชาชีพที่ตนมีความถนัด เพื่อใช้ประโยชน์หลังจากปลดจากกองประจำการ


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 43 times