Menu
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:35

จังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์ (Kick Off) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น.ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ (Kick Off) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ให้มีการฉีดวัคซีนฯ และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงรอบที่ 1 พร้อมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค จากสถานการณ์ปัจจุบันพบการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ซึ่งผลการสอบสวนโรคพบว่าเกิดจากการที่กระบือและโคไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ กรมปศุสัตว์ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังไม่พบการระบาดของโรค ดำเนินการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โดยไม่ต้องรอรอบรณรงค์ปกติของปีงบประมาณ 2564 และจัดให้มีการ Kick Off โดยให้มีการปล่อยขบวนสัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ที่ฉีดวัคซีน เพื่อให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่ดียิ่งขี้น และสัตว์เลี้ยงมีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคได้ดี รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคและความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโค กระบือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย


************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 6 times