Menu
วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 09:40

จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) ที่โรงเรียนบ้านโพนทอง หมู่ที่1,3,4,9 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นเป็นพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วยพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 50 ถุง และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในงาน
ทั้งนี้ ได้จัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ตอบข้อซักถามหรือมีหนังสือแจ้งความเดือดร้อน เพื่อขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบด้วย รวมทั้งการนำบริการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ทั้งแนะนำให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด


***************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 4 times