Menu
วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 09:47

จังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ จากกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และ ปตท. ตามโครงการ "พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"

วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 11.30 น. ที่หน้าห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือจากกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยบรรจุในแกลลอนขนาด 20 ลิตร จำนวน 385 แกลลอน รวมปริมาณ 7,700 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสร.) เพื่อบรรเทาผลกระทบการขาดแคลนแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการจัดหาแอลกอฮอล์ เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขและพี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง โดยจัดหาแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อกระจายให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ หรือใช้ป้องกันโรคระบาด COVID-19 กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงพยาบาล และประชาชนในกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 5 times