Menu
วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563 15:38

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ(คทช.จ.อจ.) ครั้งที่ 1/2563

วันนี้(18 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คทช.จ.อจ.) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
จังหวัดอำนาจเจริญได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คทช.จ.อจ.) เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ คทช. จำนวน 2 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ อำเภอหัวตะพาน และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหัวกอง และป่าดงปอ เขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีข้อมูลบัญชีรายชื่อราษฎรผู้ที่ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงใหญ่” ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 448 ราย จำนวน 534 แปลง เนื้อที่ จำนวน 681 ไร่ 2 งาน 76.89 ตารางวา


****************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 0 times