Menu
วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 09:47

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะ ศาล ตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมแสดงความความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ สำหรับแม่ดีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางทณพัชร ฮีม ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางเทียบ บุญยิ่ง ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และ นางบรรจง บุตรภักดี ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม


............................................................................................................................................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 37 times