Menu
วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 09:39

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนพุทธอุทยาน) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี คณะศาล อัยการ และนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป โดยมีทั้งส่วนราชการและประชาชน ต่างได้นำดอกไม้และอาหารแห้งชนิดต่างๆ มาร่วมทำบุญใส่บาตรครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป


**********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 2 times