Menu
วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 09:35

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน จำนวน 7 แห่ง โดยแบ่งเป็นการต่ออายุ จำนวน 6 แห่ง และขอการรับรองใหม่ จำนวน 1 แห่ง เพื่อเข้าร่วมจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการทั้ง 7 แห่ง ได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทั้งหมด


**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 1 times