Menu
วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 11:23

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการแสดงผลงาน อัตลักษณ์หมอลำ ตำนานยักษ์คุ อัตลักษณ์ของการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวในโล

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563 ) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานอัตลักษณ์หมอลำ ตำนานยักษ์คุ อัตลักษณ์ของการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวในโลก โดยมี นายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภอชานุมาน นางสาววาสนาไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวอำเภอชานุมาน ร่วมให้การต้อนรับ
ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งก่อให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนในระหว่างพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านการแสดง การจำหน่าย การสาธิต รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการประดิษฐ์ออกแบบ และตำนานยักษ์คุซึ่งเป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวในโลก
การจัดกิจกรรมการแสดงผลงานในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชานุมาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเครือข่ายจะได้ร่วมกัน สืบสาน ส่งเสริม และต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลยักษ์คุ ชานุมาน ให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดไป

*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 28 times