Menu
วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 11:20

รายการนานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 5 สิงหาคม 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ A.M คลื่นความถี่ 1422 KHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวถึงปริมาณฝนช่วงพายุ “ซินลากู” ของจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มากที่สุดที่อำเภอหัวตะพาน 124.1 มม. รองลงมา อำเภอ ลืออำนาจ 110 มม. อำเภอเสนางคนิคม 108.7 มม. อำเภอปทุมราชวงศา 107.6 มม. อำเภอพนา 95.9 มม. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 73.3 มม. น้อยที่สุดที่อำเภอชานุมาน 59 มม. ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนลำเซบาย ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีปริมาณน้ำ 4.0300 ล้าน ลบ.ม./อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน มีปริมาณน้ำ 4.991 ล้าน ลบ.ม./อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท มีปริมาณน้ำ 2.327 ล้าน ลบ.ม.
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ การจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.และประดับผ้าระบายสีร่วมกับผ้าระบายาสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจน ตกแต่งซุ้ม และประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า (ตามความสมัครใจ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถานการณ์บ้านเรือนเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุ“ซินลากู”ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม– 2 สิงหาคม 2563 ซึ่งหลังคาบ้านถูกกระแสลมพัดพังเสียหาย ประกอบด้วย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 28 หลังคาเรือน อำเภอปทุมราชวงศา 14 หลังคาเรือน และอำเภอเสนางคนิคม 5 หลังคาเรือน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบวาตภัย
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 18,440,689 ราย เสียชีวิต 697,100 ราย ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,321 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3,142 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 121 ราย เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดอำนาจเจริญไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 126 วันแล้ว

************************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

Read 15 times