Menu
วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563 09:33

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง การใช้สถานที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และ อาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen

วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง การใช้สถานที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และ อาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน
สืบเนื่องจาก ทางประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วม ลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบบริเวณด้านหลังสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ประกอบด้วย อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญที่ชำรุดเสียหาย ขาดการดูแล และอาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen ที่ปัจจุบัน มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้สถานที่และการบริหารจัดการ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาให้ อาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen ให้เป็นศูนย์การทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริม กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขายสินค้า ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในส่วนของอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้สามารถใช้อาคารสถานที่ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับทางราชการ ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำ ตกแต่งภายในอาคาร ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งรวบรวมของดีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก ผ้าลายต่างๆ ผ้าลายขอสลับเอื้อ ผ้าขาวม้า เสื่อกก ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์ของดีในพื้นที่มาจัดแสดงไว้ภายในตัวอาคาร
นอกจากนี้ พื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นลานกิจกรรม เพื่อจัดแสดงสินค้าของดีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยอีกทางหนึ่ง

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 9 times