Menu
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 10:46

จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 14.30 น. ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลลือ ตำบลนาป่าแซงและตำบลคำโพน จำนวน 14 หลังคาเรือน จากนั้น คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย คือ นางวิไลพร โมลี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งหลังคาบ้านถูกกระแสลมพัดพังเสียหาย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน แผ่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตกหนักถึงหนักมากและพัดถล่มในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 18 times