Menu
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 10:30

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานลำห้วยสะแบก บ้านหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

  วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่สะพานลำห้วยสะแบกบ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นายศรุต รุ่งโรจน์นิมิตชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานลำห้วยสะแบก บ้านหนองสามสี ถนนทางหลวงชนบท อจ 3001 แยกทล.212 ถึงบ้านไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
สืบเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ในปี 2562 ส่งผลกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเกิดฝนตกอย่างหนัก ทำให้น้ำกัดเซาะคอสะพานลำห้วยสะแบก บริเวณทางเข้าบ้านหนองสามสี หมู่ 1 ต.หนองสามสี ทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้เส้นทางให้ทราบข้อมูลว่ามีการซ่อมแซมสะพาน และแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับทราบ พร้อมทั้งได้กำชับผู้รับจ้างซ่อมแซมโครงสร้างสะพานให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 10 times