Menu
วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563 09:31

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2563 รับทราบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองที่อยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ รวมถึงกรณีเด็กหญิงชาวซูดาน ส่วนกรณีการเปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยขอความร่วมมือกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 รวมถึงการจัด Concert ให้จังหวัดจัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนแนวทางการพิจารณาปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา หรือจะเปิดอย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอเป็นหลักการไว้ แต่จะต้องมีประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ก่อน และร่วมพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเรื่องการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 104 times