Menu

วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง การใช้สถานที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และ อาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน
สืบเนื่องจาก ทางประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วม ลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบบริเวณด้านหลังสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ประกอบด้วย อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญที่ชำรุดเสียหาย ขาดการดูแล และอาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen ที่ปัจจุบัน มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้สถานที่และการบริหารจัดการ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาให้ อาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen ให้เป็นศูนย์การทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริม กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขายสินค้า ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในส่วนของอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้สามารถใช้อาคารสถานที่ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับทางราชการ ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำ ตกแต่งภายในอาคาร ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งรวบรวมของดีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก ผ้าลายต่างๆ ผ้าลายขอสลับเอื้อ ผ้าขาวม้า เสื่อกก ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์ของดีในพื้นที่มาจัดแสดงไว้ภายในตัวอาคาร
นอกจากนี้ พื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นลานกิจกรรม เพื่อจัดแสดงสินค้าของดีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยอีกทางหนึ่ง

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(4 สิงหาคม 2563)เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประกอบด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ประธานกรรมการ นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงมหาดไทย กรรมการ และนายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญกรมการพัฒชุมชน กรรมการ ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน ในการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับฟังการประเมินผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวด้วย
เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ และผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นคณะกรรมการได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปจังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 รอบลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนนประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จำนวน 40 คะแนน โดยจะนำคะแแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ จังหวัด ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONE


*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 14.30 น. ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลลือ ตำบลนาป่าแซงและตำบลคำโพน จำนวน 14 หลังคาเรือน จากนั้น คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย คือ นางวิไลพร โมลี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งหลังคาบ้านถูกกระแสลมพัดพังเสียหาย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน แผ่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตกหนักถึงหนักมากและพัดถล่มในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

  วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่สะพานลำห้วยสะแบกบ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นายศรุต รุ่งโรจน์นิมิตชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานลำห้วยสะแบก บ้านหนองสามสี ถนนทางหลวงชนบท อจ 3001 แยกทล.212 ถึงบ้านไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
สืบเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ในปี 2562 ส่งผลกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเกิดฝนตกอย่างหนัก ทำให้น้ำกัดเซาะคอสะพานลำห้วยสะแบก บริเวณทางเข้าบ้านหนองสามสี หมู่ 1 ต.หนองสามสี ทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้เส้นทางให้ทราบข้อมูลว่ามีการซ่อมแซมสะพาน และแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับทราบ พร้อมทั้งได้กำชับผู้รับจ้างซ่อมแซมโครงสร้างสะพานให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 10:13 Written by

วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 09.09 น.นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานวันครบรอบ 24 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพิธีบวงสรวงพระอินทร์เป่าสังข์ บริเวณด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข้าราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมูบ้านและชุมชน
(อป.มช.) วิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ และวิทยุชุมชนร่วมงานจำนวนมาก เสร็จแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้ร่วมกันปลูกต้นจานเหลืองไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณสวนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นประกอบพิธีสงฆ์โดยพระครูสิริสีลวัต รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าอาวาสวัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้การจัดงานครบรอบ 24 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกเครือข่ายนำอาหาร ข้าวหม้อ แกงหม้อมาร่วมรับประทานด้วยกันหลังจากทำบุญเสร็จแล้ว
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ศูนย์ราชการที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บนเนื้อที่ 7 ไร่ ส่งกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 103.25 เม็กกะเฮิร์ต และระบบเอเอ็ม ความถี่ 1422 กิโลเฮิร์ต อาคารเครื่องส่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการที่ 2 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บนเนื้อที่ 9 ไร่ โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2536 เพื่อเสริมจุดบอดพื้นที่รับฟังการส่งกระจายเสียงวิทยุที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายเขตพื้นที่ให้บริการรับฟังการกระจายเสียงให้สามารถส่งไปถึงประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ และแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2541 ได้ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ใหม่ เป็นคลื่นความถี่ 103.25 เม็กกะเฮิร์ต ระยะแรกมีเขตบริการ 20 กิโลเมตร รอบเสาอาอาศ เนื่องจากความถี่เดิมไปรบกวนการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ได้ดำเนินการติดตั้งและทดลองออกอากาศเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ อาทิ การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การติดตั้งสายอากาศ การเปลี่ยนสายส่งและสายอากาศใหม่ทั้งระบบเอฟเอ็ม และระบบเอเอ็ม ในแต่ละช่วงเพื่อให้มีความสูงที่เหมาะสม และสามารถขยายเขตบริการให้ได้มาตรฐาน การส่งกระจายเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่ง ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2548 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ (สวท.อำนาจเจริญ)
สามารถออกอากาศได้ตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริการทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดอำนาจเจริญและในพื้นที่บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ จึงนับเป็น1ใน 9 สถานี ที่เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาห้องส่ง ห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์ในห้องส่งให้มีความทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินการบริหารและอำนวยการผลิตข่าวและรายการ โดยนางฐิรัตทียา สุภาชัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคคลากรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมีภาระกิจความรับผิดชอบดำเนินงานสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงและครอบคลุมพี่น้องประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ดังวิสัยทัศน์ "สวท.อำนาจเจริญเดินหน้า นำสังคมอุดมปัญญา ก้าวล้ำพัฒนา สูไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้วิสัยทัศน์ "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นองค์กรณ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือด้านข่าวสาร”


**************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 09:43 Written by

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนโครงการร้าน OTOP SHOP By บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ,การรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 12 คณะทำงาน ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการในกิจกรรมชิม ช้อป เกษตรสินค้าชุมชนภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐ ปี 2563 ,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญอย่างบูรณาการ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด ,สำนักงานพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้เตรียมการจัดโครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของแต่ละพื้นที่ และเป็นการต่อยอด ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ผ้าพื้นเมือง ให้บรรลุเป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประชาชนมีความสุข


**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.) ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Y2) จำนวน 1 โครงการ ,การพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่ายซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 2,573,000 บาท และพิจารณารายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับความเห็นชอบผลการประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการพิจารณาโครงการตามแผนงาน (รอบ 2) ทั้งสิ้น 29 โครงการ งบประมาณ 292,260,127 บาท ดังนี้ โครงการของหน่วยงานในจังหวัดที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านงบจังหวัด จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 160,487,400 บาท โครงการของหน่วยงานในจังหวัดที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านงบประมาณกระทรวง/กรม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 122,148,727 บาท และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่เสนอขอรับงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 9,624,000 บาท ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอตามวาระ และมีการซักถามจากคณะกรรมการ ก.บ.จ.อจ. รวมทั้งข้อเสนอแนะการใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ขอไป

*****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 09:18 Written by

วันนี้(31 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร การให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ วิจัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ามารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22- 31 กรกฎาคม 2563 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 10 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการให้บริการของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และมีการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพดีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี เด่น ดัง ของอำเภอให้ได้ทราบทั่วกัน มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้าร่วมรับบริการ ประมาณ 500 ราย


**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองที่อยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ รวมถึงกรณีเด็กหญิงชาวซูดาน ส่วนกรณีการเปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยขอความร่วมมือกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 รวมถึงการจัด Concert ให้จังหวัดจัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนแนวทางการพิจารณาปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา หรือจะเปิดอย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอเป็นหลักการไว้ แต่จะต้องมีประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ก่อน และร่วมพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเรื่องการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 9