ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ โดยวิธี Pavement In-place Recycling สาย บ้านโนนหนามแท่ง-บ้านป่าติ้ว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ระยะทาง 6 กม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Files:
Date 2560-11-27
File Size 3.68 MB
Download 193

พิมพ์