ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และพื้นที่โดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Files:
Date 2562-09-23
File Size 85.61 KB
Download 57

พิมพ์