ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และพื้นที่โดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์ อีเมล