ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒ หลัง และปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์ อีเมล