ประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ"

พิมพ์ อีเมล