ข้อแนะนำของนายกรัฐมนตรีจากการตรวจเยี่ยมนิทรรศการของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำ คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) ในการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : รวมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน”

Files:
(0 votes)
Date 2562-10-22
File Size 2.81 MB
Download 51

พิมพ์ อีเมล