การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Files:
Date 2562-01-25
File Size 1.28 MB
Download 72

Date 2562-01-25
File Size 1.03 MB
Download 49

Date 2562-01-25
File Size 276.52 KB
Download 38

Date 2562-01-25
File Size 4.86 MB
Download 42

Date 2562-01-25
File Size 6.29 MB
Download 40

 

พิมพ์