การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Files:
Date 2562-01-25
File Size 1.28 MB
Download 56

Date 2562-01-25
File Size 1.03 MB
Download 33

Date 2562-01-25
File Size 276.52 KB
Download 25

Date 2562-01-25
File Size 4.86 MB
Download 31

Date 2562-01-25
File Size 6.29 MB
Download 28

 

พิมพ์