ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

  วันนี้ (1 ต.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราขการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวันแรก พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ โดยได้เข้าสักการะพระพุทธรูป พระมงคลมิ่งเมืองที่ประดิษฐานอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะได้เดินทางไปกราบสักการะพระมงคลมิ่งเมือง พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ต่อด้วยศาลหลักเมือง ศาลเจ้าปู่ ดอนปู่ตา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนาน และที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ต่อด้วยที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าสักการะพระพุทธรูปภายในห้องทำงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนที่มาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี โดยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นผู้แทนทุกภาคส่วนกล่าวต้อนรับ และผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวตอบ โดยการต้อนรับขอให้เป็นไปตามธรรมชาติ ส่วนเรื่องการทำงาน ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง

นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม
นายสุธี ทอง...
นายสุธี ทองแย้ม นายสุธี ทองแย้ม

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191001160915195

พิมพ์ อีเมล