จังหวัดอำนาจเจริญ โดย โรงพยาบาลอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นปันบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ”

จังหวัดอำนาจเจริญ โดย โรงพยาบาลอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นปันบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ”

วันนี้( 12 พ.ย. 60) ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นปันบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำหรับกีฬาปั่นจักรยาน ประกอบด้วย ประเภทแรก เสือหมอบ จำนวน 10รุ่น ปล่อยห่างกันรุ่นละ3นาที ประเภทที่สอง เสือภูเขา จำนวน 10 รุ่น ปล่อยห่างกันรุ่นละ 3นาที ประเภทที่สาม จักรยานรุ่น VIP พร้อมรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่น 15 ปี และรุ่นท้องถิ่น ทั้งหมดไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยได้มีป้ายกำกับบอกเส้นทางไว้ทุกระยะ รวมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่อการปิดถนน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าแข่งขันตามเส้นทางที่กำหนด โดยใช้ จุด Start และจุด Finish ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
โครงการปั่นปันบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รุ่นกิตติมศักดิ์ VIP ระยะทาง 29 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท รับเสื้อและเกียรติบัตรที่ระลึก รับถ้วยรางวัลที่ระลึกทุกท่าน รุ่นทั่วไป ระยะทาง 80 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อฟรี และอาหารเครื่องดื่ม จากนี้ผู้สนใจจะร่วมบริจาคเพื่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โอนเงินผ่านบัญชี เลขที่ 319-0-90540-1 ชื่อบัญชี อาคาร 114 เตียง รพ.อำนาจเจริญ ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โทร. 045-511940 ต่อ 3001 หรือ 4000 
โอกาสนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้ร่วมกิจกรรมปั่นปันบุญ รุ่นกิตติมศักดิ์ VIP ระยะทาง 29 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสดีที่ได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงและได้มีส่วนร่วมในการทำบุญเพื่อช่วยสบทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ อีกด้วย
………………………………………………

ประกาศิต สุวะทอง/ข่าว
ประกาศิต, อุกฤษฏ์ /ภาพ
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

พิมพ์ อีเมล