ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ขี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ขี 

วันนี้ (13 พ.ย. 2560) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ขี หมู่ที่ 10 ไปบ้านเหล่าเลิง หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนในการสัญจรไป-มาระหว่างหมู่บ้าน
ถนนสายนี้เดิมเป็นถนนลูกรัง สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางของประชาชนไม่สะดวกทั้งถนนสายนี้มีสะพานไม้ข้ามห้วยจันลัน จำนวน 1 แห่ง ทำให้การเดินทางไปทำภารกิจ ไปประกอบอาชีพและการขนถ่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยมาเป็นเป็นเวลาหลายสิบปี โดยเฉพาะฤดูฝนถนนขาด สะพานชำรุดประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันซ่องบำรุงบ้างแล้ว 
โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากจังหวัดอำนาจเจริญในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2560 รวมเป็นระยะทาง 2.20 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญได้เล็งเห็นความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องประชาชน ในการสัญจรจึงได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมสายนี้ ให้กับประชาชนตำบลไร่ขี และผู้สัญจรผ่านถนนสายนี้ ได้สะดวกในการเดินทางต่อไป
**************************

ประกาศิต สุวะทอง/ข่าว
ประกาศิต, อุกฤษฏ์ /ภาพ
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

พิมพ์ อีเมล