Menu

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ชาวอำนาจปลอดภัย

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ

สติ๊กเกอร์...โคโรนาไวรัสป้องกันได้

ถึงเวลาที่คนไทย ต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน

สงกรานต์ปีนี้ ตัวห่างไกล หัวใจไม่ห่างกัน

กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 07.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำอัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา…
Readmore

ประชุมฯ VCS

สร้างการรับรู้ฯ

ลงพื้นที่ฯ

ปลัดจังหวัดฯ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ดาวน์โหลดเอกสาร
  4. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ผู้บริหาร


037707
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
470
313
1379
33898
3035
11864
37707
Your IP: 3.236.108.61
2020-07-08 21:38

วันนี้ (13 พ.ย.60) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพันเอกจักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา ผอ.กกล.รส.จว.อจ. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ทหาร และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลงแขกเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึงฤดูกาลผลิตปี 2560 ณ แปลงนาของนางประยูร กาญจนารี ชาวนาบ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เพื่อให้ชาวนาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มคุณภาพของข้าวเปลือก และยังเป็นการฟื้นฟูรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เกษตรกร และชาวนาในหมู่บ้านชุมชน 
ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคีในชุมชน สร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในชุมชน ลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี อีกด้วย
โอกาสนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีที่เห็นพี่น้องชาวนารวมทั้งภาคส่วนราชการได้มาร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึงด้วยกันอย่างมีความสุขในครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาให้ขึ้น เพราะเป็นการรักษาคุณภาพข้าวให้ได้ราคาดี และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก เพราะปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ้างแรงงาน หรือ รถเกี่ยวทำให้มีต้นทุนสูงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

.

รณรงค์สร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรค COVID-19

อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ป้องกัน Covid-19 พื้นที่ อ.ลืออำนาจ

รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

ผวจ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้การป้องกันโรค Covid-19