Menu

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ชาวอำนาจปลอดภัย

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ

สติ๊กเกอร์...โคโรนาไวรัสป้องกันได้

ถึงเวลาที่คนไทย ต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน

ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 24

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 24

วันนี้ (13 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 24 โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการ จิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร…
Readmore

ประชุมฯ VCS

สร้างการรับรู้ฯ

ลงพื้นที่ฯ

ปลัดจังหวัดฯ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ดาวน์โหลดเอกสาร
  4. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
  5. คำสั่ง/ประกาศ COVID-19

ผู้บริหาร


 
063914
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
235
362
2438
59044
8246
8759
63914
Your IP: 3.234.143.26
2020-09-25 20:50

ด้วยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศเพื่อรับการเสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชน เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
โดยองค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
สามารถติดตามประกาศต่างๆ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร แบบ บจธ. 1 และแบบ บจธ. 2 ได้ที่เว็บไซต์ www.labai.or.th
โดยจะต้องแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามที่คณะอนุกรรมการสรรหากำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ปรากฏรายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

รณรงค์สร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรค COVID-19

อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ป้องกัน Covid-19 พื้นที่ อ.ลืออำนาจ

รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

ผวจ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้การป้องกันโรค Covid-19