Menu

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ชาวอำนาจปลอดภัย

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ

สติ๊กเกอร์...โคโรนาไวรัสป้องกันได้

ถึงเวลาที่คนไทย ต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน

ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563

จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 18.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ โดยศาสนาคริสต์ จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม…
Readmore

ประชุมฯ VCS

สร้างการรับรู้ฯ

ลงพื้นที่ฯ

ปลัดจังหวัดฯ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ดาวน์โหลดเอกสาร
  4. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
  5. คำสั่ง/ประกาศ COVID-19

ผู้บริหาร


 
050522
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
416
202
1392
47056
3613
12237
50522
Your IP: 3.219.167.194
2020-08-13 19:05

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว115 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 1.หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

2. กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

1.โครงการพัฒนาและแก้ไข้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายฯ

2.โครงการขยายผลเกษตร เพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

1.แบบตรวจสอบโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

2.แบบตรวจสอบโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายฯ

3.แบบตรวจสอบโครงการขยายผลเกษตร เพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รณรงค์สร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรค COVID-19

อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ป้องกัน Covid-19 พื้นที่ อ.ลืออำนาจ

รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

ผวจ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้การป้องกันโรค Covid-19