Menu

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ชาวอำนาจปลอดภัย

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ

สติ๊กเกอร์...โคโรนาไวรัสป้องกันได้

ถึงเวลาที่คนไทย ต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน

สงกรานต์ปีนี้ ตัวห่างไกล หัวใจไม่ห่างกัน

กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ ปีงบประมาณ 2563

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ ปีงบประมาณ 2563

วันนี้(28 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานฯ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ก่อนวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบเงิน จำนวน…
Readmore

ประชุมฯ VCS

สร้างการรับรู้ฯ

ลงพื้นที่ฯ

ปลัดจังหวัดฯ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ดาวน์โหลดเอกสาร
  4. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ผู้บริหาร


022206
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
168
435
3517
15788
14151
8055
22206
Your IP: 3.235.75.174
2020-05-30 10:02

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว115 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 1.หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

2. กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

1.โครงการพัฒนาและแก้ไข้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายฯ

2.โครงการขยายผลเกษตร เพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

1.แบบตรวจสอบโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

2.แบบตรวจสอบโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายฯ

3.แบบตรวจสอบโครงการขยายผลเกษตร เพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รณรงค์สร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรค COVID-19

อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ป้องกัน Covid-19 พื้นที่ อ.ลืออำนาจ

รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

ผวจ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้การป้องกันโรค Covid-19