เหรียญ "พระพุทธโสธร" หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ" รายได้สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัด

พิมพ์ อีเมล