ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

พิมพ์ อีเมล