ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

พิมพ์ อีเมล