ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ

พิมพ์ อีเมล