ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสถรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินสถรรนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)

พิมพ์ อีเมล