ผู้บริหาร

   
  นายสุธี ทองแย้ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 
   
  นายพิจิตร บุญทัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 
   
  นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 

พิมพ์ อีเมล