ผู้บริหาร

   
   นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 
   
  นายวงเทพ เขมวิรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 
   
  นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 

พิมพ์ อีเมล