สวัสดีปีใหม่ 2563
อำนาจเจริญ ต้องเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ โต้ตอบฉุกเฉิน กรณีผู้สงสัย โรค COVID -19 แบบบูรณาการ ทุกภาคส่วน
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 10
วันที่ 12 มีนาคม 2563เวลา 13.30 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม KICK OFF อำนาจเจริญเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร