ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลงแขกเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึงฤดูกาลผลิตปี 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ขี