ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการระดับอำเภอ ในพื้นที่ อำเภอลืออำนาจ และอำเภอพนา เพื่อร่วมกันพัฒนาให้จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อง เจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังข้อมูล และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร